Selecteer een stad

 

Gemeente Apeldoorn

Gelderland

Controller van de dienst Samenleving

Adviseur van planning en control.

Gemeente Hilversum

Noord-Holland

Voor de gemeente Hilversum deed ik onderzoek naar de werking van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en naar de eventuele risico’s van het Waarborgfonds voor Hilversum.

Ik adviseerde over het inkomende en uitgaande subsidieproces en de regievoering over subsidies en begeleidde de verbeteringen hierin.

Adviseur planning en control.

Ik begeleidde de verheldering en verbetering van rollen en posities van concern control en dienst control.

Ik begeleidde een verbetertraject bij dienst control op doelen en prestaties.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Nijmegen)

Gelderland

Als projectleider droeg ik zorg voor de ontvlechting van de bedrijfsvoeringsbudgetten van de brandweer van achttien gemeenten. Ik begeleidde de overgang van de bedrijfsvoering van deze gemeentelijke brandweer naar een veiligheidsregio.

Ik werkte er aan de overheveling van de middelenfuncties van de GGD Regio Nijmegen naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Gemeente Nijmegen
Namens tien gemeenten deed ik het relatiebeheer met gemeenschappelijke regelingen in de regio. Ik adviseerde de gemeentes over hun financiële positie en hun risico’s.

Ik adviseerde en begeleidde de verbetering van de financiële beleidsfunctie.

Gemeente Bergen op Zoom

Noord-Brabant

Voor Bergen op Zoom deed ik de projectcontrol voor een ESF-project.

Gemeente West Maas en Waal

Gelderland

Als interim hoofd Financiën was ik verantwoordelijk voor de kwalitatieve verbetering van de financiële functie en bracht ik het financiële perspectief op orde.

Projectcontroller bij enkele grote projecten.

Voor de gemeenteraad verzorgde ik workshops 'Sturen op effecten'.

Gemeente De Bilt

Utrecht

Als coördinator financieel beleid verbeterde ik de financiële beleidsfunctie.

Gemeente Gouda

Zuid-Holland

In Gouda was ik belast met de optimalisering van het proces uitgaande subsidies. Ook gaf ik er workshops aan niet financiële beleidsmedewerkers
'Het beoordelen van jaarrekeningen van welzijnsinstellingen’.

Gemeente Nijmegen

Gelderland

Voeren namens 10 gemeenten het relatiebeheer met gemeenschappelijke regelingen in de regio Nijmegen en adviseren over de financiële positie en risico's van hen.

Adviseren en bijdragen aan het verbeteren van de financiële beleidsfunctie

Gemeente Arnhem

Gelderland

Als interim hoofd Financieel Beheer van een dienst managede ik de overgang naar een centraal gevormde stafafdeling.

Gemeente Ubbergen

Gelderland

Ik adviseerde de gemeente over de ontwikkeling van planning en control en het instrumentarium van planning en control.

Gemeente Ede

Gelderland

In Ede heb ik een 'ESF-proof' quickscan opgezet en uitgevoerd.

Gemeente Lelystad

Flevoland

Als controller was ik verantwoordelijk voor het op orde brengen van het financiële perspectief en het herijken van afspraken over de dienstverlening van de Dienst Middelen aan de organisatie.

Voor management en beleidsmedewerkers verzorgde ik workshop 'Sturen op effecten met de programmabegroting'.

Gemeente Leerdam

Zuid-Holland

Voor Leerdam heb ik een quickscan op de kwaliteit van de planning en controlcyclus en instrumenten opgezet en uitgevoerd.

Gemeente Roermond

Limburg

In Roermond deed ik de projectcontrol op een ESF-project.

Centrum Opvang
Asielzoekers Groningen

Groningen

Voor COA Groningen heb ik de project- en beheersorganisatie van een ESF-project opgezet.

Politieacademie in Apeldoorn

Gelderland

Voor de politieacademie beoordeelde ik en adviseerde ik over de verbetering van het begrotingsproces.

Gemeente Vlaardingen

Zuid-Holland

Voor Vlaardingen heb ik de project- en beheersorganisatie van een ESF-project opgezet.

Gemeente Cuijk

Noord-Brabant

Als projectleider verantwoordelijk voor het invoeren en opzetten van de programmabegroting in samenwerking. Ik gaf er workshops met de raad, college, het managementteam en de afdelingen

Gemeente Heusden

Noord-Brabant

Voor de gemeente Heusden verzorgde ik workshops over de invoering van het BTW Compensatiefonds.

Gemeente Zaltbommel

Noord-Brabant

Als interim hoofd Financiën was ik in Zaltbommel verantwoordelijk voor de verbetering van van de financiële functie. Ook werkte ik er samen met het managementteam, de afdelingen, het college en de raad aan het opzetten en invoeren van de programma- en productbegroting.

Gemeente Kampen

Overijssel

Adviseur financieel beheer

Gemeente Ambt Montfort (de huidige gemeente Roerdalen)

Limburg

Als interim hoofd van de afdeling Financiën bereidde ik de samenvoeging voor van de financiën van de gemeente Ambt Montfort met die van de gemeente Roerdalen. Verder bereidde ik de samenvoeging van de beide afdelingen financiën voor.

Ook verzorgde ik er workshops 'Financiën voor niet financiële medewerkers'.